Προστασία προσωπικών δεδομένων και Πνευματικά Δικαιώματα

-Προστασία προσωπικών δεδομένων


H Peter’s Auctions είναι δεσμευμένη για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως επίσης, και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τους κυπριακούς νόμους προστασίας δεδομένων. H Peter’s Auctions συλλέγει δεδομένα από εσάς μόνο εάν εσείς ζητήσετε την συνεργασία της. Η Peter’s Auctions μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα προκειμένου να σας ενημερώσει για τις δραστηριότητές της και για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της. H Peter’s Auctions δεν μπορεί να πουλήσει, να ενοικιάσει, να διαμοιρασθεί ή να διαφημίσει τα δεδομένα σας σε τρίτο πρόσωπο πριν από τη συγκατάθεση σας ή κάτω από την απίθανη περίπτωση δικαστικής εντολής ή για να εκπληρωθούν απαιτούμενες νομικές διευθετήσεις. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική της Peter’s Auctions παρακαλώ επικοινωνήστε στο +35725384804-Πνευματικά δικαιώματα


Τα δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας ανήκουν στην Peter’s Auctions και η αναπαραγωγή ή εξαγωγή για σκοπούς αποθήκευσης, επίδειξης, δημόσιας παρουσίας, εκφώνησης, ενοικίασης, εκμίσθωσης ή δανεισμού απαγορεύεται αυστηρώς εκτός και αν έχει δοθεί σαφής συγκατάθεση. Για καλλιτέχνες εν ζωή ή για αυτούς που έχουν πεθάνει τα τελευταία 70 χρόνια υπάρχουν ξεχωριστά πνευματικά δικαιώματα για τη δουλεία τους, επιπρόσθετα με τα δικαιώματα για τις φωτογραφικές αναπαραγωγές. Τα δικαιώματα στις εικόνες πινάκων στην ιστοσελίδα της Peter’s Auctions είναι αναγνωρισμένα και είναι ευθύνη σας να πάρετε συγκατάθεση από τον κάτοχο δικαιωμάτων πριν την οποιαδήποτε αναπαραγωγή.-Παραίτηση δικαιωμάτων


H Peter’s Auctions έχει προσπαθήσει να εξασφαλίσει πως το περιεχόμενο και οι πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας είναι ακριβείς και σε ισχύ, χωρίς καμία όμως εγγύηση και οποιοδήποτε άτομο χρησιμοποιεί πληροφορίες από αυτήν την ιστοσελίδα, το κάνει με δικό του ρίσκο. Αν και η Peter’s Auctions φροντίζει να ερευνήσει και να ελέγξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σε όλα τα στάδια παραγωγής, εντούτοις δεν μπορεί να δεχτεί ευθύνη για την απώλεια, διάσπαση, ή ζημιάς στα δεδομένα σας ή στο σύστημα του υπολογιστή σας που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια θέασις της ιστοσελίδας ή χρήσης υλικού παρμένου από αυτήν.-Σύνδεσμοι


Η Peter’s Auctions παρέχει συνδέσμους για άλλες ιστοσελίδες (links) αλλά δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή αξιοπιστία των άλλων ιστοσελίδων και κατά το επιτρεπτό από το νόμο σημείο, εξαιρείται από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από τη χρήση ή αναφορά σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα αλλά όχι υποχρέωση να αφαιρέσει οποιαδήποτε πληροφορία για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση σας.

>

HELP

 

Copyright © Peter’s Auctions